Betaling

Facturering…

De facturering wordt verricht door factoringmaatschappij Fa-med B.V.

Algemene betalingsvoorwaarden Fa-med B.V
Het betalingstraject van Fa-med B.V. is als volgt:

  • Voor het betalen van uw nota hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn.
  • U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer NL97ABNA0627000800 ten name van Fa-med B.V. te Amersfoort. Vermeldt bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
  • Indien wij niet binnen 30 dagen na de notadatum de volledige betaling van u hebben ontvangen, is Fa-med genoodzaakt u een betalingsherinnering te sturen, welke tevens geldt als een zgn. ingebrekestelling.
  • Door middel van genoemde de betalingsherinnering stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 10 dagen aan ons te voldoen.
  • Indien wij binnen 10 dagen na de datum van de betalingsherinnering uw betaling niet hebben ontvangen, dan zijn wij helaas genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen. De extra kosten bedragen 15% van het notabedrag, met een minimum van € 37,00, plus de wettelijke consumentenrente. Betaal daarom binnen de gestelde termijn.
  • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.
  • Betaling in termijnen is bespreekbaar

Pinnen mag…

Onze praktijk is voorzien van een pinapparaat. U kunt dus, indien gewenst, direct de rekening voldoen.

Famed  sferen24  Credit card terminal